ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

21-24 ก.ย. 62 ประชุมป้องการทุจริต