ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

CCF09052560_00000