ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประจำ และบำนาญ โดยผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ นำส่งรายชื่อ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ภายในวันและเวลาราชการ

1

2

3

4

5

6