ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ท่าน วุฒิพล แวะเยี่ยม 12-11-61