ประกาศการให้ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ระดับชั้น 4 5 6 (ผู้ได้รับทุนรายเดิม) ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อติดต่อรับเงิน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

CCF22022561_00000 CCF22022561_00001 CCF22022561_00009 CCF22022561_00002 CCF22022561_00003 CCF22022561_00004 CCF22022561_00005 CCF22022561_00006 CCF22022561_00010