นายสิงห์โต โพธิ์่ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินจัดการศพ 200,000 บาท วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางกิ่งแก้ว ชาญวิจิตร สมาชิก ช.พ.ค. 31637 ณ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 09-02-61

399196 402888 402889ปรับแล้ว 402890ปรับแล้ว