นายสิงห์โต โพธิ์ขี ร่วมทอดผ้าพระกฐินฯ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

สร้างแผ่นประชาสัมพันธ์.pptx [บันทึกอัตโนมัติ] (2)