นายสิงห์โต โพธิ์ขี พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.รอ.เขต 3 ร่วมกันประชุมและพบประ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.รอ.เขต 3 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561

นายสิงห์โต โพธิ์ขี พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.รอ.เขต 3 ร่วมกันประชุมและพบประ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.รอ.เขต 3 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561