นายสิงห์โต โพธิ์ขี พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน ในวันที่ 16 มิ.ย. 2560

001 002 003 004 005 006 007 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022