นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด วางหรีดแก่ครูนิกร ยะลาไสย์ ณ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และวางหรีดคุณครูจำเนียร ศรีปัตถา ณ ตำบลบ้านเล้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 มกราคม 2561

428145 428146 S__21626996 S__21626997 S__21626998