นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินค่าจัดการศพแก่ ทายาทนางสุนันทา วงศ์อาจ เลขสมาชิก ช.พ.ค. 006495 จำนวนเงิน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 28/02/2560

0001 0002 0003 0004