นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. รายนางวิลาวัณย์ ผาริการ เลขสมาชิก 15427 จำนวนเงิน 100,000 บาท 17 ก.พ. 60

00001 00003 00002