นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. แก่ทายาทนายไพบูลย์ อาจหาญ เลขสมาชิก 0016721 จำนวนเงิน 725,671 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_7203