นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรอบรมปฐมนิเทศน์ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1-11-61

0001

0002

0003

0004

0005