นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเร่งขับเคลื่อนงาน สกสค. 3 เดือนเห็นการเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18-19 ตุลาคม 2561

30032

Gl23S9yQ7G_1539937585