นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายพีระ รัตนวิจิตร เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมตักศิลาบอลรูม 1-3 โรงแรมตักสิลานคร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 13-09-2561

S__34750787

S__34750815

S__34750816

S__34750817

S__34750821

S__34750825

เปิดทำการ