นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 8 กันยายน 2561

67844

67858

เปิดทำการ