นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ และนางศรินยา วิเชียรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทน สำนักงาน สกสค. ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงรายละเอียด การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับกรมทางหลวงชนบท ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วารสาร ฉบับที่ 303 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กับกรมทางหลวงชนบท