นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวนการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมวางหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาคู่สมรส นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.รอ. เขต 1 ณ จังหวัดยโสธร 05-06-2561

25610605_๑๘๐๖๐๖_0001

25610605_๑๘๐๖๐๖_0003

25610605_๑๘๐๖๐๖_0004

25610605_๑๘๐๖๐๖_0005

25610605_๑๘๐๖๐๖_0006