นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. แก่ทายาทนางสาวสอน หลุยภูงา เลขสมาชิก 1111398 จำนวนเงิน 731,230 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_7093