นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวย พนักงานเจ้าหน้าที่ ทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 11-04-2561

001 002 004 005 006 007 008 009 0010 0011 0012 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0024