นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และร่วมพิธิรดน้ำขอพร เลขาธิการ และรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา 9 เมษายน 2561

ผอ.ปรับแต่งแล้ว 4 รดน้ำแแต่ฃแล้ว 3 รองเลขาปรับแล้ว 2 เลขาปรับแล้ว 1