นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ชพค. – ชพส. หลังเกษียณ แก่ ชมรมข้าราชการบำนาญฯ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 05-04-2561

0001 0002 0003