นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนายอนันท์ นามไพร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกุดจอก อำเภอจตุรพักตรพิมาน สังกัด สพป.รอ.เขต 1 04-04-2561

S__24018947 S__24018948