นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

58850 58851 นางสาวกัญญาณัฐ ช่อรักษ์ ม.5 รว.58832 58835 58836