นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมชีแจงหาแนวทางร่วมกันในการลดภาระหนี้สินและแนวทางการชำระหนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อการดำรงชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 200 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 26/01/2560

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00008 0008 0009 0010 0011 00012 0013 0014 0015