นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดด ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10-02-61

โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0001 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0023 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0026 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0032 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0034 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0037 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0038 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0042 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0045 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0068 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0069 โรงทาน 10 ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0070