นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นางทองเลี่ยม ทาสระคู เลขสมาชิก 26400 จำนวนเงิน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 07-02-61

395658 395659 395660 395661