นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด วางหรีดแก่นายสมจิตร โสภาอุทก สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 384772 ณ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 04-01-2561

S__21651983 S__21651984 พื้นหลักลายดำ