นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี 16-17 ธันวาคม 2560

322300 322409 408584 408585 S__6299711