นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มแก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุทกภัย 04-12-2560

321901 321902 321903321904 321965 321970