นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มแก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุทกภัย 01-12-2560

ช่วยอุทกภัย 1ธ.ค.60_๑๗๑๒๑๒_0002 ช่วยอุทกภัย 1ธ.ค.60_๑๗๑๒๑๒_000320090820_๑๗๑๒๑๒_0009 20090820_๑๗๑๒๑๒_0010 20090820_๑๗๑๒๑๒_0025 20090820_๑๗๑๒๑๒_002600823444-F229-4A92-9A6E-2F69005DC2B1 S__6021152