นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มแก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุทกภัย 30-11-2560

20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0016 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0017 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0018 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0019 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0020 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0021 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0022 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0023 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0024 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0028 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0036 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0039 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0040 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0041 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0043 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0049 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0052 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0053 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0054 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0055 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0056 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0057 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0059 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0062 20090820 #2_๑๗๑๒๑๒_0063 20090820 #1_๑๗๑๒๑๒_0009 20090820 #1_๑๗๑๒๑๒_0014 20090820 #1_๑๗๑๒๑๒_0015 20090820 #1_๑๗๑๒๑๒_0016 20090820 #1_๑๗๑๒๑๒_0017 20090820 #1_๑๗๑๒๑๒_0018