นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบน้ำดื่มแก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุทกภัย 29-11-2560

ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0001 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0002 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0003 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0004 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0005 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0006 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0015 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0036 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0039 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0040 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0041 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0042 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0043 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0044 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0045 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0046 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0047 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0048 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0049 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0050 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0051 ช่วยน้ำท่วม_๑๗๑๒๑๒_0052