นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสมศักดิ์ สาระวิถี เลขที่ 30802 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 20-11-2560

242581 242623 242624 พื้นหลักลายดำ