นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. แก่ทายาทนายเสรี เพชรภักดี เลขสมาชิก 0133742 จำนวนเงิน 626,825.80 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 17/01/2560

IMG_6706 IMG_6707