นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินทุนมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2557 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

222205 222206 222207