นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการ สกสค. โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขขำระหนี้สินเชื่อครู ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 24-10-2560

241060_๑๗๑๐๒๕_0001 241060_๑๗๑๐๒๕_0002 241060_๑๗๑๐๒๕_0003 241060_๑๗๑๐๒๕_0004 IMG_9616 IMG_9617 IMG_9618 IMG_9619 IMG_9620 IMG_9621 IMG_9622 IMG_9623