นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 23-10-2560

ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0012 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0013 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0014 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0021 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0022 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0023 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0024 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0025 ร่วมงาน_๑๗๑๐๒๕_0026