นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว แก่ท่านวัฒนา วรรณโสภา ทายาทคุณยายทองใบ วรรณโสภา สมาชิก ชพค. เลขที่ 76728 และร่วมพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดสระปทุม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ตุลาคม 2560

001 002 S__16646161 S__16646162