นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความห่วงใยของพระราชา คุณภาพชีวิตครูที่พอเพียง โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และการเสวนา เรื่อง Professional Learning Community (PLC)” กับเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครู โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร และนายาสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ณ หัองประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา 08/09/2560

95754 211565 211569