นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบ 14 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลครูดีปูชนียบุคล รายนายมนูญ ศรีสนาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สังกัด สพป.รอ.เขต 2 และนายศักดิ์ศรี วจีภูมิ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสลภูมิ สังกัด สพม.เ่ขต 27 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ 09/09/2560

323988