นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนาม MOU แก้ไขปัญหาหนี้ฯ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพทย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 29/08/2560

IMG_001 IMG_9449 IMG_9450 IMG_9451 IMG_9452 IMG_9453 IMG_9454 IMG_9455 IMG_9456 IMG_9457 IMG_9458 IMG_9460 IMG_9461 IMG_9462 IMG_9463 IMG_9464 IMG_9465 IMG_9466 IMG_9467 IMG_9468 IMG_9469 IMG_9470 IMG_9471 IMG_9472 IMG_9473 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9476 IMG_9477 IMG_9478 IMG_9479 IMG_9480