นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และผู้ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 ณ สถานที่จัดงานวันครู 16 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 16/01/2560

0001 0002 0003 0004 0005 0006 IMG_6540 IMG_6542 0001 0002 0003 0004 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 00013 0014