นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมชี้แจงงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในโครงการรับบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ด้วยตัวเองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 24/07/2560

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 00010