นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด และนายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในงานพิธิพระราชทานเพลิงศพ และมอบเงินค่าจัดการศพพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาท นายเสถียร ละครสิงห์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 183057 จำนวนเงิน 917,682 บาท ณ อำเภอศรีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 12/07/2560

279740 279741 279747 279748 279749 279752 279753