นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเป็นเกียรติ และเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ที่ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 22-25 มิย.60

145882 265123 265124 302790