นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด” ของสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และ เขต 3 ณ มหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560

0032 000001 0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 000015 0015 000016 0016 0017 0019 0020 0021 0024 0026 0027 0028 0029 0030 000031 0031 0032 0033 0034 0035 0036