นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ สพป.รอ.เขต 1 ในการประชุมผู้บริหาร 10/05/2560

0001 0002 0003 0004 0005 0007 0008