นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางชา วงษ์เพชรรัตน์ สมาชิก ชพส. 15332 จำนวนเงิน 376,906 บาท ในวันที่ 6 เมษายน 2560

0001 0002 0003 0004